N Tipi Termokupl


Termokupulun bulunduğu ortama ve atmosfer yapısına göre, fiziksel yapısı değişebilir. %84 Ni, %14.2 Cr, %1.4 Si alaşımdan oluşan (+) bacak ve %95.5 Ni, %4.4 Si, %0.1 Mg alaşından oluflan (-) bacakl› bu termokupl endustriyel uygulamalara yeni girmiştir. NiCr-Ni termokuplla mukayese edildiğinde uzun sureli sabit mV uretir. Oksitlenmeye karşı dayanıklı olup, ozellikle 600-1250°C arasında kullanılır. 900°C civarında NiCr-Ni termokupl eleman telinin oksitlenerek urettiği mV değerinin sapması (green rot effect) Nikrosil-Nisil telinde görülmemektedir.
Termokupulun bulunduğu ortama ve atmosfer yapısına göre, fiziksel yapısı değişebilir.