Cevher Potaları


Kuyumculuk sektöründe altın ve gümüş gibi değerli madenleri santrifüj , vakum ve endüksiyon ile eritmek için kullanılan grafit potalardır. Grafitin hiçbir madene yapışmaması , yüksek sıcaklıklara tahammülü ve iyi ısı iletkenliği özelliklerinin kullanıldığı bir uygulamadır.