J Tipi Termokupl


Demir Konstant Tipi Termokupl


Demir (+) ve Konstantan (-) bacaktan oluflan bu termokupl, hem indirgen hem de oksitliyen ortamlarda 600°C’ye kadar mV de.eri üretebilmesine rağmen yaygın kullanım sıcaklığı 300°C’yi gecmez. Genellikle laboratuvar uygulamalarında ve ozel test amaclarına yönelik kullanılır.
Termokupulun bulunduğu ortama ve atmosfer yapısına göre, fiziksel yapısı değişebilir.