K Tipi Termokupl


K TİPİ NİKELKROM-NİKEL TERMOKUPL


Nikel (-) ve Nikelkrom (+) bacaktan oluşan bu termokupl oksitleyici ortamlarda tercih edilir. 1300°C’ye kadar mV değeri uretmesine rağmen yaygın olarak 1200°C’ye kadar kullanılır.
Termokupulun bulunduğu ortama ve atmosfer yapısına göre, fiziksel yapısı değişebilir.